gyermek-fejlesztes

Brain Gym

Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolták számomra, hogy egy kisgyereket nem lehet csak fizikai, testi fejlesztés oldalról megközelíteni. Ezért arra jutottam, hogy kell egy olyan megsegítés, amivel érzelmi egyensúlyt is erősíteni lehet.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolták számomra, hogy egy kisgyereket nem lehet csak fizikai, testi fejlesztés oldalról megközelíteni. Sokszor azzal szembesültem, hogy ugyanolyan nehézségekkel küzdenek, mint mi, felnőttek. Nyomasztja őket, hogy valamit nem tudnak elvégezni, nem bíznak saját képességeikben. A kudarcot nehezen viselik, vagy emiatt inkább elkerülik a kihívásokat, mert félnek, hogy képtelenek megküzdeni az előttük lévő akadállyal, ami sikert is jelenthetne számukra.

Ezért arra jutottam, hogy kell egy olyan megsegítés, amivel érzelmi egyensúlyt is erősíteni lehet. Így elvégeztem egy Brain Gym kineziológiai alapokon nyugvó módszert, ami stressz oldásra, egyéni tanulási nehézségekre is jó hatással van. A fejlesztés könnyed és játékos mozgásos gyakorlatokon keresztül történik, melyek rendszeresen végezve csökkentik a teljesítményt hátráltató stresszt, erősítik az érzelmi hozzáállást, pozitív gondolkodást, motivációt, a koncentrációt, a jobb-bal agyfélteke integrációt.

Mi is a kineziológia?

A kineziológia egy személyiség-és képességfejlesztő hatású módszer. Eszköze az izomtesztelés. Agyunk és testünk izmai stressz hatására eltérően reagálnak, mint normális, nyugodt helyzetben, állapotban. Mit is jelent ez? Az alkar izmaira enyhe nyomást gyakorolva megtudhatjuk, hogy egy adott történés, szituáció milyen érzelmi viszonyban van velünk, azaz stresszel-e? Tehát negatív érzelmeket vált ki belőlünk vagy sem. Stressz hatására az izmok elernyedt állapotba kerülnek, ezzel jelezvén, hogy az adott helyzethez hogy viszonyulunk. Ez egy feed-back mechanizmus az agy és a test között, amely megmutatja, hol vannak egyensúlytalanságok a testben.

 Kiknek ajánloma Brain Gym-et?

A módszert elsősorban olvasási nehézségekkel küzdő gyerekeknek fejlesztették ki, aztán hamarosan kiderült, hogy egyén tanulási nehézségekre, magatartásgondokra is jó hatással van. S mivel az életben szinte mindent tekinthetünk tanulási folyamatnak, így felnőttek is használhatják céljaik elérésére, képességeik kiterjesztésére.

Milyen problémákban tud segíteni a Brain Gym?

 • stressz kezelésre, pozitív hozzáállás kialakítására, feszültség és félelem
 • jobb és baloldal tévesztése
 • gyermek mozgása ügyetlen, egyensúlyérzék
 • értő olvasás nehézkes, akadozó olvasás, betűtévesztés
 • diktálás utáni írás, vagy tábláról másolás problémát jelent
 • írásjeleket, ékezetet nem tesz ki, helyesírási hibák (szem-kéz koordinációs problémák)
 • görcsös ceruzafogás, rendezetlen íráskép
 • figyelemzavar (hallás, látás, stb.)

Milyen területek fejlődnek a Brain Gym által?

 • Integrált agyműködés
 • Érzelmi egyensúly
 • Pozitív hozzáállás
 • Szervezettség
 • Összpontosítás, figyelem
 • Kommunikáció
 • Olvasás, írás
 • Látás, hallás, kézügyesség fejlesztése
 • Tanulási képességek
 • Motiváció
 • Célok megfogalmazása

A Brain Gym módszer

A Brain Gym módszert egy amerikai gyógypedagógus házaspár Dr. Paul Dennison és Gail Dennison fejlesztette ki, melynek egy része BRAIN GYM®. A Brain Gym® egy tanulási képességeket fejlesztő módszer. A fejlesztést könnyed és játékos mozgásos gyakorlatokon keresztül történik. A gyakorlatokkal a figyelmet a mozgásra, az egyensúly megteremtésére, és a tanulás fizikai készségek feltárására irányul. A Brain Gym® 26 egyszerű mozdulatsort tartalmaz, a gyakorlatok és a balanszok az agy és a test többi része közötti hatékony kommunikációt mozdítja elő, mégpedig úgy, hogy növeli a játékosság és a kreativitás szerepét és csökkenti a teljesítményt hátráltató stresszt.

 

Hogyan működik a Brain Gym

A Brain Gym gyakorlatok egyszerű, könnyen elsajátítható mozgásokból állnak, melyek rendszeresen végezve segítik a koncentrációt, a jobb-bal agyfélteke integrációt. A módszer felkészíti a gyerekeket a stresszmentes, hatékony tanulás elsajátítására. A célja és eredménye az integrált agyműködés elérése, a két agyfélteke működésének összehangolása, ami kedvezően hat majd a tanulási készségekre és képességekre.

Kedves Látogató!

Köszönöm, hogy felkereste weboldalamat.

Sajnálatosan a 2023. szeptember – 2024. augusztusi tanévre már semmilyen femérést és fejlsztést nem tudok vállalni. (TSMT, SINDELAR…)

Megértésüket köszönöm!

Balogh-Lukács Johanna
(2023. szeptember)