Sindelar

A Sindelar-programmal hat évvel ezelőtt találkoztam egy tanfolyam keretén belül. Már akkor is megdöbbentett, hogy mennyire egyszerű a felépítése és jól alkalmazható a terápiája. Alapvetően olyan komplex módszert kell elképzelni, amely funkcionális gyakorlási helyzetek sorozatából áll. A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki: figyelem, észlelés, intermodális kódolás, emlékezet, sorrendiség, téri orientáció. A teljes képességrepertoár megismerését célozza meg, nem csupán a hibás funkciókat.

Kiknek ajánlom?

A program két korosztályt céloz meg: óvodásokat és általános iskolásokat. Az óvodáskori fejlesztés azt a célt szolgálja, hogy az iskolai tanulás előfeltételeit megteremtse a szükséges képességek kialakításával és megerősítésével.

Bár tudjuk, hogy óvodáskorban az észlelés és a cselekvés egymásra hatásával rohamosan fejlődnek a gyermek képességei. Egyre jobban megismeri a körülötte lévő világot, és ebben a megismerésben elsősorban érzékszerveire támaszkodik. Ugyanakkor ebben az életkorban a mozgásfejlődés kiemelt szerepet kap. A kialakult képességek színvonala ekkor még igen egyenlőtlen is lehet. A lemaradó funkciók egyik napról a másikra beérhetnek, különösen, ha a gyermeknek megfelelően ösztönző, inger-gazdag környezetet biztosítunk. 

Vegye fel velem a kapcsolatot!

Azoknak ajánlom, akiknél az alábbi tünetek megjelennek óvodáskorban:

 1. Rendezetlen, bizonytalan mozgás – egyensúlyproblémák, gyakran elesik, lépcsőn nem tud váltott lábbal menni. Nehezen igazodik el a saját testén, nem tudja a keresztmozgásokat (pl. bal kézzel megfogni a jobb fülét).
 2. Nagyon fontos tünet a téri orientáció zavara. A téri tájékozódásban a saját test a kiinduló pont, a gyermek saját térbeli helyzetének tudatosítása teszi lehetővé a fent-lent, jobb-bal irányok megkülönböztetését. Amennyiben ebben zavar keletkezik, nem csak az olvasásban és írásban léphetnek fel problémák, hanem a számolási műveletek is nehézségekbe ütközhetnek.
 3. A gyermek nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat, még akkor sem, ha bemutatják neki.
 4. Az egymásutániság, a sorrendek felfogásának nehézsége térben és időben (első – utolsó, előtt – után, tegnap – holnap, hét napjai, évszakok – hónapok, növekvő – csökkenő stb.).
 5. Nehezen marad egy feladatnál, izeg – mozog, hamar beleun abba, amit csinál.
 6. Nem szívesen rajzol, végez kézügyességet igénylő feladatokat (gyurmázás, színezés, gyöngyfűzés, kirakós játékok).
 7. Rosszul fogja a ceruzát (három ujjal fog, hüvelykujjal átfog, marokra fog, előre / hátra dönti a ceruzát, stb.).
 8. Nem szereti a memória játékokat.
 9. Nem szereti a meséket, nem köti le a felolvasott mese.
 10. Gyakran visszakérdez, megerősítést igényel, nem érti, mit kell csinálnia.
 11. Vannak beszédhibái, esetleg artikulációja renyhe.

Iskoláskorban azoknak, akiknél tanulási nehézségek jelentkeznek, ezek:

 • Teljesítménye nem éri el a kívánt szintet, lemarad társaitól.
 • Komoly erőfeszítést igényel a házi feladatok elvégzése, nagyon sok segítséget igényel, önálló munkára szinte képtelen.
 • Figyelme gyakran elkalandozik, rövid ideig képes csak koncentrálni.
 • Nehezen követi a tanórák menetét, a szóbeli utasításokat, és olvasási nehézségei miatt az írásban kapott feladatokat is csak részben, vagy egyáltalán nem tudja megoldani.
 • Nehezen megy a hangos olvasás, ezért szinte alig ért valamit a szövegből.
 • Esetleg ugyan jól olvas, de az ahhoz kapcsolódó feladatokat már nem tudja megoldani.
 • Írása görcsös, szögletesek a betűk, nehezen tájékozódik a füzetben, a helyesírással is sok a gond.
 • Nehezen igazodik el a számok világában.
 • A pedagógusok is rendszeresen problémákat jeleznek

Sindelar-vizsgálat

Játékos formában történik a felmérés és a teljes képességrepertoár megismerését célozza, nem csupán a hibás funkciókat. A teszt felvétele kb. 45-50 percet vesz igénybe. Az alapvető részképességeket vizsgálom, amelyek a gondolkodás és tanulás rendszerének bázisát adják.

Ezek:

 • beszéd (beszédkészség, beszédértés)
 • mozgás (nagy és finom mozgások, kézügyesség)
 • megismerő tevékenység (észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás)

Mit ad a terápia?

A program megfelelő alkalmazásától a célzott részképesség minőségi változása várható, amely már biztosabb alapot jelenthet a korábban rosszul elsajátított készség/ismeret sikeres újratanulásához.

A terápia feladatai, gyakorlósorai jól elkülöníthetőek, önálló egységet alkotnak. Ugyanakkor szervesen összefüggnek és egymásra épülnek a tanulást megalapozó kognitív képességprofil fejlesztésének láncszemeiként. A gyakorlás a komplexitás és a fokozatos nehezedés elvét követi. A programok struktúrája lehetővé teszi, hogy egyidejűleg két vagy három részképesség terápiája is megtörténjék. Így a kellő időben elkezdett intenzív fejlesztés segíthet abban, hogy a részképességek a szükséges szintre fejlődjenek.

Ugyanakkor a fejlesztés intenzitása természetesen egyénenként változó, hiszen nincs két egyforma gyerek, még akkor sem, ha közel azonos problémáik vannak. Sokat jelent a szülő és pedagógus hozzáállása, akik megfelelően támogatják és türelemmel kezelik ebben a helyzetben a gyermeket.

Vegye fel velem a kapcsolatot!

Mennyire lehet eredményes a fejlesztés?

Minden tanulási nehézség megoldásának egyik kulcskérdése, mennyire korán észlelték, tárták fel a problémákat és így megfelelő időben kezdik el a terápiát. A tanulási képességek alapvető feltételei, a részképességek fejlesztésénél kell kezdeni a munkát.

Egyéni tapasztalat

Katival 2010 nyarán találkoztam, az édesanyja kérésére mértem fel a kislány részképességeit. A mama elmondásából kiderült, hogy gond volt Kati magatartásával az óvodában. Ezek a problémák már egy évvel ezelőtt is fennálltak, de a szülő azt gondolta, hogy a gyermeke kissé infantilis és majd kinövi ezt.

A szülő elmondása szerint Kati volt a csoport bohóca, nem fogadott szót az óvónőknek. A feladatokat rendszerint félbehagyta, figyelme könnyen elterelhető volt. Rajzolni, színezni nem szeretett, ha mégis munkához látott, akkor rajzai szegényesek, egyszerűek, kidolgozatlanok voltak. Az is előfordult, hogy megunta a tevékenységet és abba hagyta a felénél a munkát.

A felmérés kapcsán kiderült, hogy Kati több területen alulteljesít. Ezek a következők: vizuális diszkrimináció, verbális- akusztikus differenciálás,vizuális sorrendemlékezet, testséma-téri orientáció, vizuomotoros koordináció.

Katival egy évig dolgoztunk együtt, heti két alkalommal. A fejlesztést a fenti területekre fókuszáltuk, jól haladtunk. 2011 nyarán újabb felméréssel ellenőriztem Kati képességprofilját, mely minimális lemaradást mutatott.

Tavaly Kati elkezdte az iskolát és a visszajelzések azt tükrözik, hogy jól boldogul, az egyik legjobb tanuló az osztályban. Tud koncentrálni, összeszedett, rendezett a munkája, szereti az iskolát, van sikerélménye. Sok piros pontot kap és ő az egyik legszebben író diák az osztályban…

Vegye fel velem a kapcsolatot!

Kedves Látogató!

Köszönöm, hogy felkereste weboldalamat.

Sajnálatosan a 2023. szeptember – 2024. augusztusi tanévre már semmilyen femérést és fejlsztést nem tudok vállalni. (TSMT, SINDELAR…)

Megértésüket köszönöm!

Balogh-Lukács Johanna
(2023. szeptember)