TSMT – egyéni és csoportos fejlesztő torna

A TSMT – fejlesztő (okosító) - torna sok játékos mozgásos feladatot foglal magába, amivel az idegrendszeri éretlenség hamarabb elmulasztható, és az elért fejlődési eredmények tartósabban megszilárdulnak, és ezután jobban lehet erre építeni az egyéb speciális felzárkóztató terápiákat.

Vegye fel velem a kapcsolatot!

Kiknek ajánlom a TSMT fejlesztő (okosító) tornát:

3-5 éves óvodás korcsoportnak, akik:

 • nem tudnak vagy nehezen illeszkednek be a közösségbe
 • az irányított foglalkozásokon nem szívesen vesznek részt
 • figyelmük elkalandozik, mindig csak az információk egyik fele jut el hozzájuk
 • rövid ideig köti le őket egy-egy tevékenység, feladat
 • nem tartják be a viselkedési és játékszabályokat, nem követik az utasításokat, öntörvényűek,
 • akiknek mozgáskoordinációs gyengeségük van (sokszor elesnek a saját lábukban), pontatlan mozgás jellemzi őket,
 • lassan tanulnak új mozgásformákat,
 • nem szeretnek rajzolni, grafomotorkai éretlenségük van
 • akadályozott a beszédfejlődésük, későn vagy lassan tanultak meg beszélni

5-7 éves, iskolába készülő korcsoportnak, akiknek:

 • alacsony szintű, vagy hibás mozgáskoordinációjuk van
 • éretlen az egyensúlyérzékük
 • szinte leállíthatatlan a”mozgáséhségük”
 • rossz a térbeli tájékozódásuk
 • a lateralitásuk gyenge, hiányos
 • a nem tetsző feladathelyzetből gyorsan kiszállnak, gyenge a feladat- és szabálytudatuk
 • rövid ideig tartó, könnyen elterelhető figyelmük van
 • kialakulatlan a dominanciájuk
 • rossz a ritmusérzék és szerialitási (sorba rendezési) képesség
 • az egyidejű többcsatornás figyelmük éretlen
 • rövid- és hosszú idejű emlékezetük nem megbízható

A TSMT tréningek, fejlesztő (okosító) torna céljai:

 • az idegrendszer éretlen működésének magasabb szintű szabályozása (primitív reflexprofil, kóros együttmozgások integrálása, szemmozgások szabályozása)
 • a mozgáskoordináció fejlesztése (a mozgástervezés és a motoros kreativitás, illetve a motoros szerialitás és a ritmusérzék javulása)
 • a kognitív folyamatok fejlődése (beszédfejlődés, gondolkodás fejlődése, emlékezeti funkciók, tartós figyelem kialakítása)
 • a szociális viszonyok javulása (feladattudat, csoportnorma, önfegyelem, beilleszkedés, egymás megfigyelése)
 • az érzelmi kapcsolatok, kötődések kialakítása (a gyermek feltétel nélküli elfogadása, közös sikerek, bizalom egymásban, pozitív, reális jövőkép kialakítása)

Beiratkozás a TSMT fejlesztő (okosító) tornára

A TSMT mozgásfejlesztésre történő beiratkozást megelőzi egy felmérés, melynek eredménye alapján kerülnek a gyermekek csoportba. A foglalkozások 4-8 fős csoportokban történnek.

Vegye fel velem a kapcsolatot!

A TSMT fejlesztés árai

A TSMT fejlesztő (okosító) torna havi bérlettel látogatható. Havi bérlet: Heti 1x alkalmas: 12.000 Ft (havi 4 alkalom) A havi bérletet az adott hónap első foglakozásán, de legkésőbb a hónap 10. napjáig lehet megvásárolni. Havi bérlet hiánya esetén napi jeggyel lehet a foglalkozásokat látogatni. Hiányzás esetén (ha azt telefonon vagy e-mailben előre jelezte) az alkalom nem vész el, pótóra vehető igénybe. Előre nem jelzett hiányzás esetén az alkalmat felhasználtnak tekintem. Árak részletesen.>>>

A TSMT és fejlesztő foglalkozások helyszínei (Elötte bejelentkezés szükséges!)

Apró Talpak Magán Bölcsőde 1048 Budapest Megyeri út 205. Hétfő – Péntek 13-18 óráig Megközelítés gyalogosan: 14-es villamossal

TSMT torna otthon

Amennyiben a gyermeknek egyéni terápia kerül felírásra, akkor a tornákat otthon is ajánlott végezni. Ehhez az otthoni tornasor felírásra és betanításra kerül. Az otthoni TSMT torna nem csak kiegészíti, hanem kötelező eleme a fejlesztésnek, mert csak bizonyos számú torna után várható kielégítő fejlődés. Az otthoni TSMT tornák, az egyéni fejlesztéshez hasonlóan, 30-45 perc alatt elvégezhetők. Az otthoni TSMT tornákhoz pár segédeszköz beszerzésére lehet szükség (pl.: gördeszka, labda…), de az eszközök beszerzéséhez, vagy bérléséhez segítséget tudok nyújtani.

 

Vegye fel velem a kapcsolatot!

Kedves Látogató!

Köszönöm, hogy felkereste weboldalamat.

Sajnálatosan a 2023. szeptember – 2024. augusztusi tanévre már semmilyen femérést és fejlsztést nem tudok vállalni. (TSMT, SINDELAR…)

Megértésüket köszönöm!

Balogh-Lukács Johanna
(2023. szeptember)