gyermek-fejlesztes

2012 tavaszán alkalmam volt betekinteni Lakatos Katalin Állapot és mozgásvizsgálat diagnosztikus (TSMT) eljárásába. Fantasztikus dolgokat ismertem meg!

Nem is gondolnánk, hogy gyermekünk korai mozgásfejlődése milyen kulcsfontosságú lehet a későbbiek folyamán. Esetlegesen kimarad mozgások (kúszás, mászás) milyen területek éretlenségére utalnak, amelyek árnyékként vetülnek rá a figyelemre, tanulásra és egyéb területekre. Ezzel a vizsgálati eljárással meghatározható a gyermek szenzomotoros (mozgató és érzékelő szervek összehangoltsága) integráltságának szintje. Rövid idő alatt felvehető (30-45 perc), 5 nagy részterületen 21 vizsgálat elvégzése történik. Instrukciói könnyen érthetőek, értékelési szempontjai egyértelműek és korrektek. 5 éves kortól kezdve használható az organikus érettségi szint megállapítására, illetve az éretlen működés pontos feltérképezésére.

Vegye fel velem a kapcsolatot!

Milyen területeket figyel a TSMT?

 • primitív reflexek
 • kéreg alatti tónusszabályzás
 • keresztcsatornák működése
 • mozgástervezés, kivitelezés
 • figyelem
 • mintamásolás
 • sorrendiség
 • testvázlat
 • elemi térbeli tájékozódás
 • lateralitás
 • taktilis érzékelés és ritmusvizsgálat
 • feladattudat, impulzivitás, monotónia-tűrés, kudarcfelismerés és kudarctűrés

Honnan tudom, hogy az én gyerekemnek is TSMT terápiára van szüksége, milyen tünetek jelennek meg?

Felsoroltam pár tipikus tünetet, ami támpontként szolgálhat:

Motoros tünetek:

 • a mozgáskoordinációs gyengeség
 • pontatlan mozgás kivitelezés
 • gyenge ritmusérzék
 • új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
 • erőadagolási problémák, ezek főleg labdásánál jönnek elő
 • diszpraxia – a megszerzett mozgásos tapasztalat hiányos felhasználásának, tervezésének és kivitelezésének (enyhébb fokú) zavara.
 • apraxia- az akaratlagos mozgás vagy összetett cselekvés végrehajtásának zavara
 • éretlen grafomotorika
 • túlzott passzivitás
 • akadályozott beszédfejlődés (beszédmotorika)
 • hiperaktivitás (mozgáskoordinációval kapcsolatos kontrollfunkciók gyengesége)
 • dominancia késése, eltérései (keresztezett vagy kevert)

Pszichés-kognitív területen:

 • mentális retardáció
 • emlékezeti gyengeség
 • információ feldolgozási zavar
 • figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége
 • a belátáson/ tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése
 • az analógiás gondolkozás megjelenésének késése
 • testvázlat, lateralizáció, téri orientáció zavara
 • diszlexia/diszkalkulia – veszélyeztetettség
 • szorongás, depresszió, fóbiák
 • szobatisztaság késése

Szociális területen:

 • nehezebben illeszkedik közösségbe
 • nehezített szabályfelismerés és szabályelfogadás
 • a szabálykövetés kiszámíthatatlansága
 • a leválások-kötődések dinamikájának eltérései
 • a segítségadás elutasítása
 • a feladathelyzetből való kiszállás
 • kontrollfunkciók gyengesége (társas kapcsolatokban megmutatkozva)

Mit ad a felmérés?

A vizsgálat során megállapítható a gyermek teljesítményproblémáinak oka organikus, pszichés vagy pedagógia. A készség-, és képességfelmérés szenzomotoros szinten történik, nem feltétlenül kell beszélni hozzá. A vizsgálat eredményei előre jelzik a rizikós iskolai beválást, 6 évesnél idősebb gyerekeket vizsgálva pedig majdnem megegyeznek az iskolaérettségi vizsgálat eredményével.

Vegye fel velem a kapcsolatot!

Egyéni tapasztalatok

Egy élményemet szeretném megosztani veletek, amely pozitív visszacsatolásként értelmezhető, miért is érdemes elkezdeni a TSMT tornát…

Nevezzük Ákosnak történetünk főszereplőjét, aki 7 évesen került hozzám.

Anamnéziségből, illetve a szülő elmondásából kiderült, hogy mozgásfejlődésében, beszédében semmi kiugró zavar nem volt.

Tavaly az óvoda kérésére iskolaérettségi vizsgálaton vett részt Ákos. A jellemzésből kiderült, hogy az interakciókba nem szívesen vett részt. Figyelme könnyen elterelhető volt és részképességei is megerősítést is igényeltek, ezek a figyelem, emlékezet, grafomotoros készségek és a kismozgások voltak. Ugyanakkor logopédiai korrekcióra is szorult. Ilyen szakvélemény mellett Ákost iskolaérettnek nyilvánították és megkezdte tanulmányait 2011. szeptemberben…

Az iskolai beválás nehezen ment a gyermeknél az első időkben. Ákos csendes és visszahúzódó volt, nehezen oldódott fel. A pedagógus próbált kontaktust teremteni a gyermekkel, ehhez kérte a szülő segítségét is. Azóta ez a helyzet normalizálódott, viszont az alaptünetek nem javultak.

Az iskolában egyre több jel utalt arra, hogy nincs minden rendben. A szülő elmondása szerint Ákosra jellemző volta a lassú tanulási tempó, fáradékonyság. Kudarctűrési nehézségek jelentek meg, mellette türelmetlenség, ügyetlenség is jellemezte. Ákos kerülte a sporttevékenységeket, nagymozgásos gyakorlatokat.

Anya kérésére felmértem Ákos állapot és mozgásfejlettségét. A gyerkőc a vizsgálat első szakaszában még nagyon csendes volt. Figyelme megfelelő intenzitásúnak bizonyult. A feladatok bemutatásakor összpontosított, a számára nehezebbnek tűnő vizsgálatokat minimális nemtetszéssel végezte.

Az állapotvizsgálat közepén (10-15 perc) már kezdett feloldódni, a „megfelelési vágya” csökkent, és ezzel párhuzamosan figyelme is lankadt. A feladatokat egyre pontatlanabbul figyelte. Kommentálta az eseményeket, látottakat, de a kivitelezésben feladatai szétestek. A vizsgálat végére fáradtan hagyta el a helyiséget.

A vizsgálatból kiderült, hogy három területen vannak elmaradások.

Idegrendszeri éretlenség derült ki nála (31% súlyosan megkésett), ami okozhat szem-kéz koordinációs zavarokat, egyensúlyi és mozgáskoordinációs zavarokat, beszédfejlődés zavarait, sorrendiség és ritmus zavarokat. Az agyi éretlenség tájékozódási nehézségekhez is vezet, de olvasási nehézségeket, figyelemzavarokat is eredményezhet.

A másik nagy terület a mozgásvizsgálat volt, ahol Ákos súlyosan megkésett eredményt kapott. Természetesen ennek a területnek az elégtelen működése is jó néhány tünetet produkál, ezek: ritmus és egyensúly zavarok, többirányú figyelem zavarai, impulzivitás, testtudat-testséma zavara, szenzoros és motoros zavarok, emlékezeti – gondolkozási – refferentációs – korrekciós zavarok, olvasási, írási gondok, számolás nehézségek.

A ritmusvizsgálatban ért el még alacsony eredményt a gyermek. Vezető tünetei: auditív és vizuális emlékezet zavarok, többirányú figyelem zavarai, sorrend emlékezeti nehézségek, koncentrációs zavarok.

Azt gondolom, párhuzam vonható a három terület összes zavara és az iskolai teljesítménybeli eredményei közt, hisz szignifikánsan magukba hordozzák e területek az elmaradások okait.

Na de menjük tovább…

Ákos jó kezekbe került a Tavasz utcai BRG központban, ahol összeállítottak neki egy személyre szabott TSMT tornagyakorlatot. Ez a feladatsor felöleli a fenti területek hiányosságait és célirányosan korrigál.

Ákosunk 3 hónapja tornázott anyukájával otthon, aminek nyáron megmutatkoztak az eredményei is.  Hisz a lurkó, aki eddig nem tudott biciklizni, most közel egy hét alatt megtanult. Jóval többet mozgott, mint eddig, mozgása koordináltabb lett, egyensúlyérzéke javult, figyelme erősödött.

Azóta is folyamatosan csinálják a tornát, így valószínű, hogy minden területen ügyesedni fog és nem lesznek iskolai kudarcai a továbbiakban.

Vegye fel velem a kapcsolatot!

Kedves Látogató!

Köszönöm, hogy felkereste weboldalamat.

Sajnálatosan a 2023. szeptember – 2024. augusztusi tanévre már semmilyen femérést és fejlsztést nem tudok vállalni. (TSMT, SINDELAR…)

Megértésüket köszönöm!

Balogh-Lukács Johanna
(2023. szeptember)