Szülőként felmerül a kérdés, vajon az én gyerekem ugyanolyan, mint a többi, vagy talán kicsit más? Ügyetlenebb, bizonytalanabb dolgokban, nehezebben boldogul társai között? Esetleg másképp viselkedik? Honnan tudom, hogy mi a gond? Mit kellene ismernie, tudnia? Hogy kellene viselkednie?

4 – 5 éves kor jellemzői

Szerepet kap az önállóság, több dologgal próbálkozik egyedül.

Figyelme

Egyre jobban tudja figyelmét irányítani, akár eseményekre, játéktevékenységekre, társaira. Pontosan válogat tárgyakat, színük és formájuk alapján. Képeken megtalálja az elrejtett alakzatokat. Különbséget tud tenni különböző hangok közt (autó, motor, állatok stb.).

Nagymozgása

Ügyesen egyensúlyozik a játszótéri mászókákon. Megjelenik a biciklizés segédkerékkel, majd a későbbiekben segédkerék nélkül. A gyors és lassú futás nem jelent gondot számára. Páros és egy lábon szökdécsel. Jellemzi a célzó dobás és elkapás. Labdajátékokban megjelenik az irányított rúgás, gurítás.

Finommozgás, finommotorika

Egyre többet rajzol krétával, ceruzával. Emberrajza  összetettebb, megjelennek az apróbb részletek és kifinomultabbak az arányok is. Szívesen gyurmázik, ollót biztosan használ, munkái szebbek, színesebbek. Konstruáló játékaiban az egyre bonyolultabb formák, elemek fedezhetők fel. Sok darabos kirakót pontosan illeszt össze, pötyiből formákat rak ki.

Oldaliság (lateralitás)/testséma/téri tájékozódás

Nagyobb és kisebb testrészeit megnevezi, emberrajzain több testrész jelenik meg. Az alatta, fölötte, mellette, stb. fogalmakat adekvátan használja. Ezzel párhuzamosan kezd kialakulni a jobb-bal oldaliság, saját testén és térben is.

Beszéd

Összetett mondatokban beszél, 2-3 tulajdonsággal jellemez. Mondataiban megtalálhatók a kötőszavak, ugyanakkor grammatikája is bővül: megjelenik a részes-, eszközhatározó, feltételes mód, és az idő kifejezése. Kérdéseket fogalmaz meg, szókincse növekszik. Összetett utasításokat megért és teljesít.

Hallás

Egyre több hangszert tud megkülönböztetni egymástól, először még segítséggel (látással), későbbiek során már csak hallás alapján. A gyors és lassú ritmusokat és a hangerőt jól érzékeli, felismeri.

Látás

Felismeri az azonos és különböző formákat, színeket és színárnyalatokat megnevezi, differenciálja. Térben, síkban mintákat elkülönít egymástól.

Megismerő tevékenységei

Ebben a korban szinte minden érdekli. Játékát átszövi még a mese világa, de egyre nyitottabbá válik a valóság megismerésére.

Szívesen válogat színek szerint, csoportosít valamilyen szempont alapján (kicsi-nagy). Különbséget tesz nagyság és alak között (kör-négyszög-háromszög). Beszédében megjelenik a mennyiségfogalom, a számlálás 5-6-ig. Egyszerű képtörténeteket sorba rendez, értelmez. Egy csoportba oda nem illő tárgyakat felismer, megnevez. Alapvető ellentéteket felismer, különbségeket megfogalmaz, főfogalmi kategóriákat kezdi elsajátítani.

Vegye fel velem a kapcsolatot!

Kedves Látogató!

Köszönöm, hogy felkereste weboldalamat.

Sajnálatosan a 2023. szeptember – 2024. augusztusi tanévre már semmilyen femérést és fejlsztést nem tudok vállalni. (TSMT, SINDELAR…)

Megértésüket köszönöm!

Balogh-Lukács Johanna
(2023. szeptember)